Rejestr zabytków nieruchomych

Źródłem pozyskania danych dostępnych w publikowanym zbiorze są decyzje administracyjne wydawane przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków wpisujące obiekt do rejestru zabytków lub modyfikujące przedmiot lub zakres ochrony wpisu do rejestru zabytków, których odpisy zostały przekazane do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w związku z Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489, z późn. zm.)

Page 1 of 200 1 2 200

Istotne

Polecane artykuły